Onze visie

Indien u een opdracht bij ons neerlegt, dan wordt deze aangenomen en uitgevoerd door een reeks van professionals bij ABConverse.nl. Dit heeft voor u als opdrachtgever het voordeel dat alles via één contactpunt gaat, namelijk ABConverse. Zo blijft de controle op het project gewaarborgd en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt. We hebben van deze manier van werken gekozen omdat een website door meerdere mensen wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld een designer, programmeur en copywriter. Echter vindt vanuit één punt tergkoppeling en evaluatie plaats met u als klant.

Een mooie & betaalbare website

ABConverse is van mening dat informatieve / zakelijke websites er niet saai uit hoeven te zien, maar dat het wel degelijke verschil maakt voor welk publiek de website is bedoeld. De website voor uw organisatie zal daarom perfect afgestemd worden op uw wensen en het imago van uw organisatie. Er zal gekeken worden naar een huisstijl en logo(s), zodat er ook een duidelijke herkenning is terug te vinden op de website. ABConverse kan een compleet eigen website ontwikkelen voor uw organisatie tegen een betaalbaar tarief. De stappen die ABConverse onderneemt, zullen minutieus worden gedocumenteerd. Dit om u zo volledig mogelijk bij het ontwikkelproces te betrekken, zodat uw wensen zorgvuldig omgezet kunnen worden in een kwalitatief en duurzaam online concept.